หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > สร้างความเข้าใจแนวทางจัดกิจกรรมของชมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างความเข้าใจแนวทางจัดกิจกรรมของชมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

admin student
02 ตุลาคม 2566 15:59:23วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมและกิจการศิษย์เก่า จัดประชุมประธาน/ผู้นำสมาชิกชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 / 2566  

ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ชัยพฤษทล 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์  หัวหน้าฝ่าย
กิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า และบุคลากรในสังกัด รวมถึงประธานหรือผู้แทนสมาชิกชมรมนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการขอจัดโครงการ กิจกรรมของชมรมทั้งส่วนกลาง และชมรมที่สังกัดส่วนคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th