หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมต้อนรับและทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษในงานThe 5 th ASEAN-UEC Workshop
ร่วมต้อนรับและทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษในงานThe 5 th ASEAN-UEC Workshop

admin student
17 ตุลาคม 2566 10:59:21

ร่วมต้อนรับและทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ
ในงานThe 5 th ASEAN-UEC Workshop

เมื่อวันอาทิตย์ 10 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับอาจารย์ ไพลิน กลิ่นเกษร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น

  • “อาร์ม”วรโชติ พันจันดา ปี 3
  • “พลอย ”สุภาดา หาชม ปี 3
  • “นุช” พรวลัย รวยสวัสดิ์ ปี 4
  • “เกด” วิชญาพร สายแก้ว ปี 4
  • “เทียน”พรพิมล แสงชาติ ปี 4ร่วมต้อนรับและทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษในงานThe 5 th ASEAN-UEC Workshop (Sept 10, 2023) โดยมีนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า อาทิเช่น อธิการบดี รองอธิการบดีและคณาจารย์ นักศึกษาจาก The University of Electro- Communication Bandung Institute of Technology, Vietnam National University, The University of Danang, Le Quy Don University, Multi Media University, Hanoi University of Science and Technology, University of Sebelas Maret, Ho Chi Minh City University of Education, Ho Chi Minh City University of Sciences, Ho Chi Minh City University of Technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0ovyPAiXbskg6xEdoPAmbAFGFBrx8f6Qg4zKe6ogEmqd3gUcfXNc8wTukmsqkMenXl

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th