หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์"
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์"

admin student
12 มีนาคม 2562 15:54:50

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม 

"การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์"

โดย ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกสังกัดของชมรมภาษาและวรรณศิลป์เท่านั้น