หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดฝึกอบรมอาชีพ ทำขนม Scones (สโคน) ขนมบุหลันดั้นเมฆ
กองพัฒนานักศึกษา จัดฝึกอบรมอาชีพ ทำขนม Scones (สโคน) ขนมบุหลันดั้นเมฆ

admin student
17 เมษายน 2562 11:06:17

กองพัฒนานักศึกษา จัดฝึกอบรมอาชีพ ทำขนม 

Scones (สโคน) ขนมบุหลันดั้นเมฆ


       วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ  และให้คำปรึกษา (Mini Job Fair)  ซึ่งในเดือนมีนาคม เป็นช่วงเวลาที่น้องๆนักศึกษาหลายท่านอยู่ในช่วงการฝึกซ้อมเชียร์ และการแข่งขันกีฬา งานแนะแนวอาชีพ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเอาใจรุ่นพี่ที่ต้องการหาขนมสำหรับจัดเลี้ยงน้องๆได้ อย่าง ขนมสโคน และ ขนมบุหลันดั้นเมฆซึ่งจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยวิทยากรจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้ร่วมสาธิตการทำขนมบุหลันดั้นเมฆ เพื่อให้นักศึกษานำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริมครั้งนี้http://sdd.ssru.ac.th  http://ssru.ac.thsdd@ssru.ac.thhttps://www.facebook.com/ssru.stu

#sddssru #ssru #student #university