หน้าหลัก > ประกาศ > งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

แจ้งงดทำการอบรม ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษาแจ้งงดทำการอบรม ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ...
23 มีนาคม 2563 14:25:47
คะแนนสอบ Pretest ภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ “โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21”
คะแนนสอบรอบวันที่ 15 มกราคม 2562คะแนนสอบรอบวันที่ 16 มกราคม 2562คะแนนสอบรอบวันที่ 17 มกราคม 2562คะแน ...
23 มีนาคม 2563 14:25:47
ประกาศปฏิทินกิจกรรม
ประกาศ1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่ว.pdf2 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่ว.pdf ...
23 มีนาคม 2563 14:25:47
แจ้งรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ TOEIC “โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์)
-Google Drive-แจ้งรายชื่อรุ่น 3แจ้งรายชื่อรุ่น 4แจ้งรายชื่อ รุ่น 3 (23 ก.พ. 2,9,16,23 มี.ค.).docxแจ้ ...
23 มีนาคม 2563 14:25:47
สรุปข้อมูลเปลียนแปลง
-Google Drive-สรุปข้อมูลเปลียนแปลง ...
23 มีนาคม 2563 14:25:47
อันดับเหรียญการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
***ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยกองพัฒนานักศึกษา*** ...
23 มีนาคม 2563 14:25:47
ประกาศย้อนหลัง