หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ประกาศเรื่องกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2565
ประกาศเรื่องกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2565

admin student
17 ตุลาคม 2565 10:24:37

ดาวน์โหลดได้ที่
v
v

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf

-----------

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา