หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา
     ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมป ...
10 พฤษภาคม 2565 09:41:48
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564
      เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ...
16 เมษายน 2564 17:03:09
ข่าวย้อนหลัง