หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

ร่วมการเสวนา “นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นการจัดการศึกษา
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ...
12 กรกฏาคม 2566 11:37:50
กองพัฒนานักศึกษา อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ สวนสุนันทา
กองพัฒนานักศึกษา อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ สวนสุนันทาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษา ...
22 กุมภาพันธ์ 2566 16:23:20
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา
     ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมป ...
10 พฤษภาคม 2565 09:41:48
ข่าวย้อนหลัง