หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา รับนโยบาย ปรับ R2R บุคลากร “เน้นการพัฒนางาน”
    จากการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนงบประมาณ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจ ...
07 กุมภาพันธ์ 2562 10:47:35
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม Eng นักศึกษาครุศาสตร์
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม Eng นักศึกษาครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผศ.สิริอร จำปาท ...
14 มกราคม 2562 11:48:44
ข่าวย้อนหลัง