หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือระบบการประชุม Video Conference
เช้าวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะ ...
21 พฤษภาคม 2563 11:33:08
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิ ...
25 พฤษภาคม 2563 15:00:56
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นักกีฬาเคนโด จากชมรมเคนโด มหาวิทยาลัยมหิดล
เย็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ใ ...
13 กุมภาพันธ์ 2563 20:05:48
การประชุมชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562
เย็นวานนี้ (20 พ.ย. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิท ...
13 มกราคม 2563 16:16:47
กองพัฒนานักศึกษา หารือการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุข ...
13 มกราคม 2563 16:11:59
ข่าวย้อนหลัง