หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2566
29 สิงหาคม  กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา คร ...
11 กันยายน 2566 11:16:25
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp Thailand
               วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิร ...
12 กรกฏาคม 2566 14:16:22
ร่วมการเสวนา “นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นการจัดการศึกษา
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ...
12 กรกฏาคม 2566 11:37:50
ข่าวย้อนหลัง