หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ร่วมด้วยองค์กา ...
14 มกราคม 2564 19:10:44
ประชุมพิจารณาและทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิร ...
14 มกราคม 2564 16:56:56
ข่าวย้อนหลัง