หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ Happy Work balance, Happy of Life & Learn
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการ ...
10 มิถุนายน 2566 11:40:01
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 2 มิถุนายน 2566
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
10 มิถุนายน 2566 11:35:58
ข่าวย้อนหลัง