หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม "Cupcake Heartmade แต่งรักจากใจ"
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการน ...
21 พฤษภาคม 2563 10:43:43
การอบรมการจัดดอกไม้เพื่อประกอบอาชีพ
เช้าวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ ...
21 พฤษภาคม 2563 10:34:21
ขอเชิญนักศึกษารหัส 60-62 เข้าร่วมตอบคำถาม และทำแบบสอบถามในกิจกรรม วันวิสาขบูชา ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2563 เริ่มไลฟ์เวลา 18.00 - 18.45 น. ทุกวัน
ขอเชิญนักศึกษารหัส 60-62 เข้าร่วมตอบคำถาม และทำแบบสอบถามในกิจกรรม วันวิสาขบูชา ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาค ...
14 พฤษภาคม 2563 11:48:42
เรื่อเรืองรองผ่องอำไพไผทรัฐ เลอเลิศล้วนปิติสวัสดิ์แห่งสยาม
เรื่อเรืองรองผ่องอำไพไผทรัฐเลอเลิศล้วนปิติสวัสดิ์แห่งสยามอ้าเอกองค์ยอดนารีสง่างามเฉลิมพระนาม "อ ...
04 มิถุนายน 2563 13:34:09
กิจกรรม "ปลุกจิตสำนึกนักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต" ครั้งที่ 1
เช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้ ...
14 กุมภาพันธ์ 2563 09:51:47
ข่าวย้อนหลัง