หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญ อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2 "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ผิดกฎหมาย และเรียนรู้รูปแบบภัยออนไลน์" วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญ อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2"การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ผิดกฎหมาย และเรียนรู้ร ...
14 มิถุนายน 2565 09:43:58
หยุดยาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้เก็บหน่วยกิจกรรมจ้าาาา
หยุดยาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้เก็บหน่วยกิจกรรมจ้าาาากิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย วันส ...
10 พฤษภาคม 2565 15:25:14
ถาดใส่ของชิคๆ ของคนชิค ไอเดีย
ถาดใส่ของชิคๆ ของคนชิค ไอเดียโดย นางสาวปาณิศา กิติพงษ์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ...
10 พฤษภาคม 2565 12:22:17
คลิปตัวอย่างการประกวด เต้นต้านซึมเศร้า
คลิปตัวอย่างการประกวด เต้นต้านซึมเศร้า โดยใช้แผ่นเสียงใน tiktok ที่มีชื่อว่า @ssruneverbealone พร้อม ...
10 พฤษภาคม 2565 10:10:04
ข่าวย้อนหลัง