ผลการค้นหา : Meeting

ม.สวนสุนันทา เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการรายจ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
ม.สวนสุนันทา เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการรายจ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ  ...
2019-03-12 10:16:37
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ “งานบริการคือหัวใจหลักของกองพัฒนานักศึกษา”
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ “งานบริการคือหัวใจหลักของกองพัฒนานักศึกษา”&n ...
2019-03-11 14:27:44
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คร ...
2019-03-11 14:31:41
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา รับนโยบาย ปรับ R2R บุคลากร “เน้นการพัฒนางาน”
    จากการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนงบประมาณ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจ ...
2019-02-07 10:47:35