หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

admin student
13 ธันวาคม 2565 17:57:03


กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

----------

หมายเหตุ : การเข้ากิจกรรมของนักศึกษา สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม ขอให้นักศึกษานำสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วยนะครับ หากพิธีเดินรับบาตร ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว

จะไม่สามารถส่งหน่วยกิจกรรมได้ ทุกกรณีครับ (ขอให้น้องๆ ตรงเวลากันด้วยนะครับ)

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/513351320819438

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา