หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทารับรายงานตัวบัณฑิตตัดชุดครุยวิทยฐานะข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรกคึกคัก
สวนสุนันทารับรายงานตัวบัณฑิตตัดชุดครุยวิทยฐานะข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรกคึกคัก

admin student
12 ธันวาคม 2565 20:47:41


สวนสุนันทารับรายงานตัวบัณฑิตตัดชุดครุยวิทยฐานะข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรกคึกคัก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักทรัพย์สินและรายได้ กำหนดรับรายงานตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3 โดยกำหนดรายงานตัวบัณฑิตแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 และช่วงที่ 2 วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการรายงานตัวบัณฑิต มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนที่ 2 การจองและชำระค่าตัดชุดครุยวิทยฐานะและถ่ายภาพหมู่บัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งที่อยู่จัดส่งภาพถ่ายหมู่บัณฑิต ขั้นตอนที่ 4 บัณฑิตวัดตัวตัดชุดครุยและเครื่องแบบปกติขาวขอเฝ้าสำหรับบัณฑิตชาย และขั้นตอนที่ 5 บัณฑิตสั่งจองอุปกรณ์เครื่องแบบสำหรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันแรกนี้ มีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการรายงานตัวเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งคณะทำงานจากกองพัฒนานักศึกษาและสำนักทรัพย์สินและรายได้ คอยอำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตที่เข้ารับการรายงานตัวครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/509701547851082

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา