หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แสดงฝีมือสาธิตอาหารชาววังในงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล”
แสดงฝีมือสาธิตอาหารชาววังในงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล”

admin student
08 พฤศจิกายน 2566 16:48:08


นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“โบว์ ”  สุทัตตา ศิริวาลย์    ปี 1 

“นิวเคลียร์ ”  สุจิตรา แถวเถื่อน  ปี 3 

“จ๊อบแจ๊บ ”  จักรพรรดิ คุ้มภัย   ปี 4 

“อ้อน ”  ปรัชพร ขวัญทอง  ปี 4

“น้ำอ้อย”  อารียา แสงเพ็ชร  ปี 4 

แสดงฝีมือสาธิตอาหารชาววังในงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี 
แห่งพระประสูติกาล”  ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

credit ภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#เรียนสวนนันดียังไง

#มีเวทีให้เล่น

#มีอีเว้นท์ให้ลอง 

#มีประสบการณ์หน้างานจริง

#กองพัฒน์สวนสุนันทา