หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

admin student
10 มิถุนายน 2566 11:27:51


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566 (สังกัดห้องเรียนกรุงเทพมหานคร) ทั้งรายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการระบบ DSL ได้

หากสามารถดำเนินการได้แล้ว งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จะประกาศให้ทราบโดยด่วนขอให้ติดตามประกาศผ่านทางเพจ : กองทุนฯ กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างต่อเนื่องงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/photo/?fbid=697835735480811&set=a.533795351884851
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา