หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ Happy Work balance, Happy of Life & Learn
ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ Happy Work balance, Happy of Life & Learn

admin student
10 มิถุนายน 2566 11:40:01


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวภุมรินร์ ส่งสัมพันธ์สกุล ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ Happy Work balance, Happy of Life & Learn ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคตะวันตก และรัตนโกสินทร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0Vr3ejzTCtUcrjnhWpb7cWnQxpP8Nj9mh3LVAJPVjtHT32oKHxuuPJEGdkxV9AufAl
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา