หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมแสดงฝีมืองานดอกไม้และให้การต้อนรับในงานปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 3
ร่วมแสดงฝีมืองานดอกไม้และให้การต้อนรับในงานปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 3

admin student
21 กันยายน 2566 10:50:49

นักศึกษาร่วมแสดงฝีมืองานดอกไม้และให้การต้อนรับในงานปฐมนิเทศ 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล
HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 3


กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับอาจารย์พิมนภัทร์  พันทนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำนักศึกษา สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

“แพน” คีตภัทร ชูวงษ์วาลย์    นักศึกษาปี 1

“ปั้น”    ราชัน กระโจมพล       นักศึกษาปี 2

“ดิว”    นันทนัช สุขนันทศักดิ์  นักศึกษาปี 2

“ดีน”    ธนพัฒน์ เครือสาร       นักศึกษาปี 2

ร่วมแสดงฝีมืองานดอกไม้และให้การต้อนรับในงานปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 3  
ณ โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok 

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/700582448762990

-----------------------------------------

#เรียนสวนนันดียังไง

#มีเวทีให้เล่น

#มีอีเว้นท์ให้ลอง 

#มีประสบการณ์หน้างานจริง

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th