หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > 'สวนสุนันทา' ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'Knight 410 Teacher' สร้างสังคมสุจริตไทย 'โปร่งใส - เป็นธรรม'
'สวนสุนันทา' ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'Knight 410 Teacher' สร้างสังคมสุจริตไทย 'โปร่งใส - เป็นธรรม'

admin student
22 กุมภาพันธ์ 2566 16:21:26


'สวนสุนันทา' ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'Knight 410 Teacher' 

สร้างสังคมสุจริตไทย 'โปร่งใส - เป็นธรรม'

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Knight 410 Teacher เรื่อง ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร สร้างชุมชนด้วยปัญญา ร่วมรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องระชุมสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเครือข่าย สุจริตไทย เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการสัมนาครั้งนี้ด้วย


สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ เทคนิคการเป็นวิทยากรในการ สื่อสารเรื่องที่เกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างมีกลยุทธ์ ที่มี Growth Mindset และ vision ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับความมั่นคงของ ชาติ รวมถึง พัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการทำสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ในการ เผยแพร่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้มีอัศวิน Knight 410 ที่จะมาร่วมกับอัศวิน Knight 410 Leader สร้างชุมชนในสังคมออนไลน์ ในการสื่อสารและเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้อง
รวมถึงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและการสื่อสาร์ในเรื่องเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติการด้านการสื่อสารด้วยภารกิจ หรือส่วนตัว โดยจะมีการติดตามและให้คำแนะนำในการจัดทำผลงานต่อไปด้วย


มีบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล ในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเครือข่ายเยาวชน ผู้นำนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากรที่พร้อมทำหน้าที่สื่อสาร ทั้งด้วยภารกิจและความสนใจส่วนตัว มีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงาน จำนวน 120 คนเข้าร่วม ที่สำคัญผู้เข้ารับการสัมมนาครั้งนี้ จะต้องส่งผลงานภายใน 3 เดือน อีกด้วย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ขอบคุณภาพ ; ผศ.สิริอร จำปาทอง

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา