หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

admin student
27 กรกฏาคม 2566 12:06:51


              วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00  น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

อรวรรณ สุขมา : รายงาน / ภาพ

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา