หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทารับมอบถุงยางอนามัยรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สวนสุนันทารับมอบถุงยางอนามัยรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

admin student
12 ธันวาคม 2565 18:53:54


   สวนสุนันทารับมอบถุงยางอนามัยรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา รับมอบถุงยางอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทเพื่อใช้รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องพยาบาล อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา และบูธกิจกรรมหน้ากองพัฒนานักศึกษา "พกไว้ ปลอดภัยไว้ก่อน"  โทร.021601530


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/496904905797413

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา