หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับน้องๆ ที่ไปเข้าร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้ สามารถขอบันทึกการเข้าร่วมหน่วยกิจกรรม 3 หน่วยกิจกรรมได้ครับ ขอความร่วมมือน้องๆ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดนักศึกษา ด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับ
สำหรับน้องๆ ที่ไปเข้าร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้ สามารถขอบันทึกการเข้าร่วมหน่วยกิจกรรม 3 หน่วยกิจกรรมได้ครับ ขอความร่วมมือน้องๆ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดนักศึกษา ด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับ

admin student
12 ธันวาคม 2565 19:03:42


สำหรับน้องๆ ที่ไปเข้าร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้ สามารถขอบันทึกการเข้าร่วมหน่วยกิจกรรม 3 หน่วยกิจกรรมได้ครับ ขอความร่วมมือน้องๆ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดนักศึกษา ด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับ

To receive 3 ACT credits, the students who will attend the tomorrow event, the attire is student uniform.

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/497584379062799

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา