หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

admin student
12 กันยายน 2566 13:45:00

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร  ท่านเจ้าของทุน แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วม ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 นี้ มีนักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิน 110 คน แบ่งออกเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3 คนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 104 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 940,000 บาท ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0wKbvf3acuQjdkxWjLrNtZayX88rtPnKTbzL85osuzhKM6qthNv8GbSCcCYoTK1Nfl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา