หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin student
20 มีนาคม 2567 15:46:31#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th