หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา จับมือ สปสช. ชวนนักศึกษาอบรมใช้ application พบหมอออไลน์ (ฟรี)
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา จับมือ สปสช. ชวนนักศึกษาอบรมใช้ application พบหมอออไลน์ (ฟรี)

admin student
28 กุมภาพันธ์ 2567 09:22:32กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา จับมือ สปสช. ชวนนักศึกษาอบรมใช้ application พบหมอออไลน์ (ฟรี) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จับมือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดอบรมใช้แอปพลิเคชั่น พบหมอ ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 โดยแบ่งเป็นรอบการอบรม 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 09.30 - 11.30 น. และรอบที่ 2 เวลา  13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจำนวนหน่วยกิจกรรม 3 หน่วยกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601357

https://docs.google.com/forms/d/1TubJg6dxQPkDptdFjLQUwJLcQFXEBdxoFH24uH_3k5o/edit#settings