หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาที่ศึกษา ณ ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาที่ศึกษา ณ ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม

admin student
07 กันยายน 2566 10:01:55


ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาที่ศึกษา ณ ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 10- 18 กรกฎาคม

ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น .(โดยแบ่งรอบและวันของแต่ละสาขาแล้ว) ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

กองพัฒนานักศึกษา Credit : 6 หน่วยกิจกรรม

สนใจสมัครได้ที่ หรือสแกน QR code https://forms.gle/zpYJQUPk3m81eSdx6

“Soft Skills  for Social Engineer” course is open for SSRU freshmen taking place during  10-18 July, 2023 from 3:00 p.m. - 7:00 p.m. on 4th floor, Suan Sunandha Health and Sports Center Building. Individual faculties/Colleges is scheduled with 6 transcript activity credits offered. Apply at https://forms.gle/zpYJQUPk3m81eSdx6

https://www.facebook.com/photo/?fbid=656639263157309&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา