หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > นักศึกษา ที่มีความประสงค์เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ในปีการศึกษา 2564 ขอให้เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าวสารการเรียนได้เลยครับ
นักศึกษา ที่มีความประสงค์เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ในปีการศึกษา 2564 ขอให้เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าวสารการเรียนได้เลยครับ

admin student
15 กรกฏาคม 2564 21:14:54

นักศึกษา ที่มีความประสงค์เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ในปีการศึกษา 2564

ขอให้เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าวสารการเรียนได้เลยครับhttps://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2921223048165118

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา