หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > หารือแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
หารือแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

admin student
15 กันยายน 2562 13:46:00

หารือแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ


          (5 ต.ค. 61) กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เตรียมพร้อมผลักดันการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่ความเป็นเลิศ เน้นคว้าชัย นำเหรียญสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการหารือแนวทางการพัฒนากีฬาประเภทต่างๆร่วมกับทีมผู้ฝึกสอน และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการกีฬา และคุณภาพผู้ฝึกสอน เพื่อให้นักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น มีการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการกีฬา กำหนดคุณสมบัตินักศึกษาให้ตรงขีดความสามารถเข้าสู่โครงการเพชรนักกีฬาได้มากขึ้น ซึ่งนับเป็นเส้นทางของวงการกีฬาที่นักศึกษาจะได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควบคู่กับการเป็นนักกีฬาที่ดี มีคุณภาพอีกด้วย ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา