หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองฯ กิจการนศ. และผอ. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา
รองฯ กิจการนศ. และผอ. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา

admin student
15 กันยายน 2562 13:57:39


รองฯ กิจการนศ. และผอ. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา          วานนี้  (9 ต.ค.61) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนได้จัด การประชุม คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมในส่วนของคณะกรรมการดำเนินงาน ประธาน concept และประธานกิจกรรมหลัก

          ในโอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นประธานในกิจกรรมพิธีเปิดงาน 80 ปี และการแสดงบนเวที และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา “80 ปี 80 ทุน” พร้อมด้วย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงาน ต่อที่ประชุม

 

ข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา