หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ผนึกกำลังจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยฯ
กองพัฒนานักศึกษา ผนึกกำลังจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยฯ

admin student
12 พฤศจิกายน 2561 14:26:01

กองพัฒนานักศึกษา ผนึกกำลังจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยฯ

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสำนักทรัพย์สินและรายได้ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดงานและร่วมผนึกกำลังกับบุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการทำความสะอาด จัดเตรียมพื้นที่ และตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย


     กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม และระดมกำลังในการจัดเก็บพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา และบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงป้ายอาคาร ปรับปรุงลิฟต์โดยสารภายในอาคาร สำหรับอำนวยความสะดวกและรองรับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่

 

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา