หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > กลุ่มบริษัทเอจีซี รับสมัคร โปรแกรมเมอร์ /นักพัฒนา
กลุ่มบริษัทเอจีซี รับสมัคร โปรแกรมเมอร์ /นักพัฒนา

admin student
11 พฤษภาคม 2565 10:17:34

#SSRUJOBFAIRONLINE

กลุ่มบริษัทเอจีซีมีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ บริษัท อาซาฮี กลาส ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมุ่งมันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยกลุ่มบริษัทเอจีซี ได้สะสมความชำนาญและสร้างเทคโนโลยีในทุกแขนงของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศได้แก่ กระจกแผ่น อิเล็กทรอนิก เคมีภัณฑ์ และเซรามิก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดให้เป็นกลไกในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก

รับสมัคร

โปรแกรมเมอร์ /นักพัฒนา

รายละเอียดของงาน

- การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

- การจัดตั้งและการจัดการระบบ

- การสร้างกรอบการทดลองใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูล

- สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ด้าน IT

- มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, ฐานข้อมูล SQL, การเขียนโปรแกรม

MAGIC, .NET, Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC 400)

สนใจสมัครงาน

https://forms.gle/eppwtHXeLA4VdhHx9

https://www.facebook.com/watch/?v=990557388260864

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา