หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
15 กรกฏาคม 2564 19:39:41


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยประกาศปิดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5-13 มิถุนายน 2564 นั้น นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2563 ที่ยังไม่ได้เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 3/2563 ขอให้นักศึกษามาติดต่อขอเซ็นได้ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 หากไม่มาดำเนินการจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม

ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-1601354 , 02-1601528

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2911865032434253

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา