หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
13 กันยายน 2562 14:34:51


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ชั้น ปี 2 - 5 (รหัสนักศึกษา 58 - 61) ที่มีรายชื่อ ขอให้มาดำเนินการติดต่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องกองทุนฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา สามารถตรวจสอบรายชื่อ จาก สแกน QR Code 
ค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 160 1354 , 02 160 1528


https://www.facebook.com/ssru.stu/ http://sdd.ssru.ac.th  https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th #sddssru #ssru #student #university #สวนสุนันทา #กองพัฒน์สวนสุนันทา