หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

admin student
07 สิงหาคม 2562 14:23:28

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา