หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา
ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา

admin student
10 มีนาคม 2565 16:09:04


       ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา ทางออนไลน์ (zoom meeting) ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3129449827342438

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา