หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กองทุนพัฒนานักศึกษายังช่วยเหลือน้องๆ ในด้านภัยพิบัติต่างๆ โดยได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 3 ราย
กองทุนพัฒนานักศึกษายังช่วยเหลือน้องๆ ในด้านภัยพิบัติต่างๆ โดยได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 3 ราย

admin student
16 เมษายน 2564 13:35:24

ทั้งนี้กองทุนพัฒนานักศึกษายังช่วยเหลือน้องๆ ในด้านภัยพิบัติต่างๆ โดยได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 3 ราย

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา