หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ โลกต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยกันทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น
ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ โลกต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยกันทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น

admin student
14 มิถุนายน 2565 09:38:05

ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ "โลกต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยกันทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น"

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02Ky9LjPXT3sB3wgcp9YAmdKQji9MNuhvdP95kgbUBAmfysmbRBjCJZSdsb72U1J9Cl

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา