หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : โครงการ “ BKK Pride Valentine 2023 : Diversity & Safelove ”
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : โครงการ “ BKK Pride Valentine 2023 : Diversity & Safelove ”

admin student
14 มีนาคม 2566 10:22:59ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : โครงการ “BKK Pride Valentine 2023 : Diversity & Safelove ”

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30-15.00 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (****เจอกันที่หน้างาน*****)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหน่วยกิจกรรมจำนวน 3 หน่วยกิต

https://docs.google.com/.../1HU3zK55sVs2jCHDRNfcCzUs.../edit

เงื่อนไขการเข้าร่วม

1. ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปี 1-3 (รหัส 65-63) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

รับจำนวนจำกัด 10 คนเท่านั้น

2. ให้ถ่ายสำนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้องมาส่งในการเข้าร่วมกิจกรรม

3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30-15.00 น.

มีพิธีเปิด เวลา 13.30 น. ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ ร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์

4. ใส่ชุดสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าเตะ

4. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะนักศึกษาที่จองต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดขั้นตอนของฝ่ายจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น

------------

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid029pexd5rswiwSJj9XbihKsyHBhKcY9UxPhLRenKF6iU6zqwC46Yzrm5R24pAZmigSl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา