หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรม “การใช้ Canva เบื้องต้น”
ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรม “การใช้ Canva เบื้องต้น”

admin student
10 พฤษภาคม 2565 14:54:14

ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรม “การใช้ Canva เบื้องต้น”

ผ่านระบบ google meet รับเพียง 295 ท่านเท่านั้น!!!

ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

และส่งผลงานเข้าตากรรมการ รับ 3 หน่วยกิจกรรม (สำหรับรหัส 62-64)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 จะเปิดให้ส่งผลงาน

(สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 เมษายน 2565)

ลงชื่อจองเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/H3ps2nPm9Yw8jyK16

รับรหัส การประชุม

https://line.me/.../uY4gPTeKyP1Tqd1CXCB9zdHh6o2to97cKo1Eh...

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/3157583871195700/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา