หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ณ วัดราชาธิวาส
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ณ วัดราชาธิวาส

admin student
14 มิถุนายน 2565 18:56:53

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ณ วัดราชาธิวาส

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/pcb.3196314353989318/3196314013989352

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา