หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 #คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 #คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

admin student
11 มีนาคม 2567 12:09:28
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 #คว้ารางวัลชนะเลิศ 

“Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

นางสาวณัชชา บุญจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” มิติด้านสังคม (People) โดยใช้ชื่อทีมว่า #แดดที่ดีคือแดดที่ส่อง โดยทีมมีจำนวน 3 คน ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นางสาวปริยากร อินทะสระ) พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีก 1 คน  นางสาวบุญริย์ฎา ไพราม โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center : TCDC) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)

#ทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง

1.นางสาวบุญริย์ฎา ไพราม

2.นางสาวณัชชา บุญจันทร์

3.นางสาวปริยากร  อินทะสระ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=14757...

www.ca.ssru.ac.th

#Collegeofarchitecture#ArchitectureSSRU

#ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม#TCAS67#SSRU

https://www.facebook.com/CA59SSRU/posts/pfbid035WSKBhmt5SN1DawpGBJ9NAYij2GbpH7vh12efMWzF1yZBRsEG2XcPT2SduqrMWEsl
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th