หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > วิดีโอบรรยากาศกิจกรรมชมรมภูมิศาสตร์อาสาโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย
วิดีโอบรรยากาศกิจกรรมชมรมภูมิศาสตร์อาสาโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย

admin student
14 มิถุนายน 2565 14:01:29


วิดีโอบรรยากาศกิจกรรมชมรมภูมิศาสตร์อาสาโครงการปันน้ำใจ

ช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.256

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/GEOVSSRU/videos/435035541955603/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา