หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนรู้การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น พูด อ่าน เขียน กับกิจกรรม "การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง
เรียนรู้การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น พูด อ่าน เขียน กับกิจกรรม "การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 18:15:04


เรียนรู้การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น พูด อ่าน เขียน กับกิจกรรม

"การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง

4 ก.พ. - 5 มี.ค 66 จำนวน 10 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

ลงทะเบียนอบรม https://forms.gle/9f54RLhfzn6ogAyV9

https://www.facebook.com/photo/?fbid=550514207103149&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา