หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรม CIM NBI ตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ยางมิ้น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชมรม CIM NBI ตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ยางมิ้น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

admin student
21 พฤษภาคม 2563 15:26:54

วันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษาและพี่เจ้าหน้าที่ จัดโครงการ นวัตพัฒถิ่นและสันทนาการสัญจร โดยได้รับความร่วมมือจากทีมสโมนวัตฯ ชมรม CIM NBI ตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ยางมิ้น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งมอบยา อุปกรณ์เครื่องเขียน ขนม นม ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก และชาวบ้าน โดยได้รับการต้อนรับ ดูแล อย่างอบอุ่นตลอดทั้งโครงการ จากพ่อหลวง และ ชาวบ้าน หมู่บ้านแม่ยางมิ้นโดยตลอดทั้งโครงการ ได้รับการต้อนรับ และดูแลอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=752181701974157&id=230973204095012&__xts__[0]=68.ARAB3AB24sJboJXvhzZD9CaDwIfe2fXFkE1NDnOlIo6Z3JP7-KqvFJyaULmHfVOEKXqepdSmhL1DJZS7cWLu4gopGdvVC71rutgqV-RcJN0_ZM8I0xXQDKT4IC-XL-8YyK_VLr1TvWPGw7nQnqyfD4cROalq5xi9-hJJkg8NhOIFKh257s6_WnvYPy6pDLbdU3ewxDcxcuxz77YgN7WKnGT-ftybCA4Gmjjn7aMSC9meAlQ9zmfMXsWTdraKE1oZ7aT1zLQZsxEjPydo2IUh_rERrM4eRNNtZw8iTqYW0PQwexbjRnu8_Iz1e0029GmqyjjM7pMwzkdd_XKY1qCGzl5j&__tn__=H-R

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา