หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรม CIM NBI เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่ย่างมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อขึ้นไปดูวิธีการทำแนวกันไฟ
ชมรม CIM NBI เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่ย่างมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อขึ้นไปดูวิธีการทำแนวกันไฟ

admin student
21 พฤษภาคม 2563 15:33:38


วันที่ 19-24 ธันวาคม ชมรม CIM NBI เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่ย่างมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อขึ้นไปดูวิธีการทำแนวกันไฟและศึกษาความเป็นมาของแนวกันไฟที่รักษาป่าแห่งนี้ไว้อย่างอุดมสมบูรณ์และทำให้ไม่เกิดไฟป่ามาเป็นเวลานับหลายปีตั้งแต่มีแนวกันไฟมา ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรในการเดินขึ้นเขาครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียว


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168267064549513&id=101456364563917&__xts__[0]=68.ARCo_WLZ99PWX4MGzXmiLU0uU5xqqo5nrn7gUFwM7_qifmLxDQAD43RQQ1Qoxepkl-DqHHmW3p3HZUr5EZJWvoJuyW8A-wIl9X4wahC2xDOxR4XxyyJaGlvOwM_ByFhZRdH5Dgq8LVaPs2XLTuOBsSp-fA-K4BPb2vBABkR8hvJJ0hOY1L38yne2Ma-TqOXuPJG1N4bsIvhDypJyfuZmmrPPha8GzsIG5ZTJf2lX9iLNXii8vojiQOYX5YY4Osr63S2W-3j9xLnEgXHD3Xv8GQ9Y7za68wWpCE0OMtx2VDolPQSOFoeo6NLXjORvxQ_y_7JOba_mXz-Z_rxu6dpvNgQ&__tn__=-R