หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม ค่ายอาสาฮักนะกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม ค่ายอาสาฮักนะกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3

admin student
14 มกราคม 2564 17:04:33

ชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม - CM SSRU

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม ค่ายอาสาฮักนะกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3

วันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/CCMSSRU/posts/717667368859747

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา