หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาของแจ้งวันที่ปิดทำการและของดการให้บริการทุกส่วนงาน
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาของแจ้งวันที่ปิดทำการและของดการให้บริการทุกส่วนงาน

admin student
12 กันยายน 2566 13:11:11
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาของแจ้งวันที่ปิดทำการและของดการให้บริการทุกส่วนงาน ทุกช่องทาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

Please be informed that Student Development Division will be temporarily closed during August 18 – 20, 2023 due to the Commencement Day at Nakhon Pathom Rajabhat University. We will resume normal operating on August 21, 2023 We apologize for any inconvenience this may cause you and thank you very much for your understanding.

https://www.facebook.com/photo?fbid=680923207395581&set=a.462404189247485
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา